• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku
Griya Ilmu Tanya Jawab atas Kitab Tauhid penulis : Syaikh Abdullah bin Abdullah Al Jarullah, Penerbit : Griya Ilmu .. Product #: GRI-0027 Regular price: Rp 90.000 Rp 90.000

Tanya Jawab atas Kitab Tauhid

Brand: Griya Ilmu

Harga: Rp 90.000  Rp 72.000

- +

Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dan memberikan untuknya berbagai sarana untuk mencapai ilmu pengetahuan, yaitu pendengaran, penglihatan, hati, tangan, kaki dan seluruh anggota tubuh lainnya, yang mana kesempurnaan badan tidak sempuma kecuali dengannya. Semua itu dimaksudkan agar manusia bersyukur.
Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- berfirman:
Orang yang tidak bersyukur kepada Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- atas nikmat kehidupan beserta segala kelengkapan yang diberikan kepadanya, adalah orang yang tidak menyadari tujuan penciptaannya dan tidak menyadari pula bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Sementara orang yang bersyukur, adalah orang yang menyadari semua itu.
Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- berfirman, menerangkan tujuan penciptaan manusia, "Dan Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat: 56).
Bahkan untuk tujuan itulah Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- menurunkan kitab-kitabNya dan mengutus para rasul-Nya.
Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- mengabarkan bahwa para rasul berkata kepada umatnya, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Ilah (sesembahan yang berhak diibadahi) selain Dia." (Hud: 61).
Beribadah kepada Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- itu dengan cara menaati Allah dan menaati Rasul-Nya, yang mencakup: al-khair (kebajikan), al-birr (kebaktian), taqwa, hasanat (kebajikan), qarabat (pendekatan diri kepada Allah), al-baqiyat (ketaatan yang abadi), ash-shalihat (keshalihan-keshalihan) dan sebagainya. Karena demikian luas cakupan ibadah itu, maka Imam ibnu Taimiyah -rahimahulloh- mendefiniskan ibadah sebagai "suatu istilah yang menyeluruh untuk segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik pernyataan maupun perbuatan, zhahir maupun batin."
Mengingat sedemikian urgensinya ibadah atau tauhid ini, maka ia harus dilaksanakan semurni-murninya Ikhlas karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- , dan terbebas dari berbagai macam syirik, baik syirik besar, syirik kecil maupun syirik tersembunyi (khafi).
Dalam rangka melindungi tauhid setiap Muslim dari penyakit syirik, para ulama telah menyusun buku-buku yang menjelaskan tentang seluk beluk tauhid dan menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkannya atau mengurangi kesempurnaannya.
Di antaranya yang masyhur adalah Kitab Tauhid karya Mujaddid Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab -rahimahulloh- . Bukunya ringkas tapi mencakup semua persoalan tauhid, sehingga buku ini banyak mendapatkan pujian dari para ulama lainnya.
Syaikh Sulaiman bin Abdillah Alu asy-Syaikh -rahimahulloh- mengatakan, "Ini adalah kitab unik dalam hal maknanya, tidak pernah didahului oleh ki¬tab sebelumnya dan tidak pernah disamai oleh kitab setelahnya."
Syaikh Abdurrahman bin Qasim -rahimahulloh- berkata, "Buku ini tiada tara."
Kitab tauhid ini masyhur dan manfaatnya sedemikian luas, banyak ulama yang menjelaskannya, dan banyak orang terpelajar bergegas untuk menghafalnya
Telah banyak Ulama menulis penjelasan/syarah dari Kitab tauhid ini, baik secara ringkas saja bahkan ada yag sangat mendetail sehingga menghasilkan kitab-Kitab syarah yang tebal bahkan berjilid, ada juga yang menerangkan nya dalam format Tanya –jawab kitab tauhid sehingga lebih mudah difahami oleh orang awam.
Dan inilah salah satu model yang berbeda dalam menerangkan Kitab tauhid, penjelasan kitab tauhid dalam format tanya jawab sehingga akan leboih mudah difahami.

Tanya Jawab Kitab Tauhid
penulis : Syaikh Abdullah bin Abdullah Al Jarullah
fisik : Buku ukuran sedang 15.5 x 24 hlm, hardcover, 350 hlm
Penerbit : Griya Ilmu

Detail Info Buku
Bahasa Indonesia
Format Cover Hardcover
Judul Buku Tanya Jawab Kitab Tauhid
Penerbit / Publisher Griya Ilmu
Penulis Syaikh Abdullah bin Abdullah Al Jarullah
Ukuran Fisik Buku Buku ukuran sedang 15.5 x 24 cm