• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku

 • Shahih Muslim [4 Jilid lengkap]

                Kitab Shahih Muslim  adalah salah satu dari kitab yang paling sahih setelah al-Qur'an, selain Shahih Al Bukhari. Imam Muslim -rahimahullah-  sangat teliti dalam mempelajari para rawi, menyeleksi yang diriwayatkan, dan membandingkan antara riwayat yang satu dengan lainnya, meneliti susunan lafaznya dan memberikan petunjuk bila terdapat perbedaan pada lafaz-lafaz itu. Dari usaha ini menghasilkan kitab sahih yang menjadi rujukan bagi para peneliti dan para…

 • Shahih Al Bukhari [ 5 Jilid lengkap]

     Tidak diragukan lagi bahwa kitab Shahih Al Bukhari merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini.Penulisnya, Imam al-Bukhari -rahimahulloh- , hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Alloh Subhanahu Wa Ta'ala . Maka sangatlah wajar apabila kitab…

 • Syarah Shahih Muslim [12 Jilid Lengkap]

         Para ulama telah bersepakat bahwa kitab terbaik setelah Al Qur'an adalah Kitab Shahih Al Bukhori dan Shahih Muslim. Kedua kitab ini telah terbukti diterima oleh muslimin, namun Kitab Shahih Al Bukhori dianggap lebih shahih serta lebih banyak mengandung faedah dan pengetahuan.Telah diriwayatkan dari jalur yang shahih bahwa Imam Muslim -rahimahullah- termasuk orang yang telah mengambil faedah  dari Imam Al Bukhori -rahimahullah- .Salah satu kelebihan Shahih Bukhori adalah  tentang…

 • Zadul Maad :Bekal Perjalanan Akhirat [ 7 jilid lengkap]

  Sesungguhnya, sebesar-besar nikmat Allah kepada hamba-Nya adalah diutusnya Nabi yang mulia ini membawa al huda dan dien yang haq, agar Dia menangkan di atas seluruh agama yang ada. Allah sempurnakan baginya dien ini, dan dengan beliau, Dia me nyempurnakan nikmat-Nya serta meridlai Islam sebagai dien (ajaran} bagi umatnya. Allah jadikan mereka khalifah di muka bumi, meneguhkan bagi mereka dien yang telah diridhai-Nya untuk mereka, menukar (keadaan} mereka, sesudah mereka berada…

 • Tafsir Al Quran : Al Aisar [ 7 jilid lengkap ]

             Tafsir Al Quran ditulis untuk menjelaskan makna dan maksud ayat didalamnya sehingga kaum muslimin dapat mengambil pelajarannya darinya.Inilah adalah satu satu kitab tafsir didalam dunia Islam dari sekian banyak buku-buku tafsir yang ada, Ditulis seorang ulama dari Madinah, Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi- hafidhahullah-, yang berupaya menafsirkan Al Quran sesuai pemahaman Salafush Shalih, suatu kitab tafsir yang diharapkan memudahkan kaum muslimin dalam memahami ayat-ayat yang…

 • Shahih Tafsir Ibnu Katsir [ 1 Set : 9 Jilid + Index Tafsir ]

              Dijamin !!, Anda tidak akan pernah bosan dan menyesal seumur hidup dengan mempelajari Al Quran.         Dan kefahaman, iman dan amalan sholeh kita terhadap makna kandungan Al Quran, menjadikan hidup kita lebih tentram.karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- berfirman, yang artinya,"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang…

 • Tafsir Ibnu Katsir [ 1 Set 10 Jilid Lengkap ]

      Dijamin !! Anda akan Mudah mempelajari & memahami Al Quran melalui Buku Tafsir Ibnu katsir ini         Sesungguhnya ,Kefahaman kita  terhadap makna Al Quran, akan mendatangkan petunjuk dan rahmat dari Allah -Azza Wa Jalla. Dan Allah akan menguatkan iman dan memberi semangat kepada kita untuk segera beramal sholeh, sehingga waktu yang kita gunakan selama hidup menjadi bermanfaat dunia dan akhirat.  karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala-…

 • Syarah Shahih Al Bukhari [ Edisi lengkap 10 Jilid ]

               Tidak diragukan lagi bahwa kitab Shahih Al Bukhari merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari -rahimahulloh- , hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Alloh Subhanahu Wa…

 

 

BESTSELLER BUKU TAFSIR DAN HADITS

 • Shahih Al Bukhari [ 5 Jilid lengkap]

     Tidak diragukan lagi bahwa kitab Shahih Al Bukhari merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini.Penulisnya, Imam al-Bukhari -rahimahulloh- , hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Alloh Subhanahu Wa Ta'ala . Maka sangatlah wajar apabila kitab…

 • Tafsir Al Quran : Al Aisar [ 7 jilid lengkap ]

             Tafsir Al Quran ditulis untuk menjelaskan makna dan maksud ayat didalamnya sehingga kaum muslimin dapat mengambil pelajarannya darinya.Inilah adalah satu satu kitab tafsir didalam dunia Islam dari sekian banyak buku-buku tafsir yang ada, Ditulis seorang ulama dari Madinah, Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi- hafidhahullah-, yang berupaya menafsirkan Al Quran sesuai pemahaman Salafush Shalih, suatu kitab tafsir yang diharapkan memudahkan kaum muslimin dalam memahami ayat-ayat yang…

 • Tafsir Ibnu Katsir [ 1 Set 10 Jilid Lengkap ]

      Dijamin !! Anda akan Mudah mempelajari & memahami Al Quran melalui Buku Tafsir Ibnu katsir ini         Sesungguhnya ,Kefahaman kita  terhadap makna Al Quran, akan mendatangkan petunjuk dan rahmat dari Allah -Azza Wa Jalla. Dan Allah akan menguatkan iman dan memberi semangat kepada kita untuk segera beramal sholeh, sehingga waktu yang kita gunakan selama hidup menjadi bermanfaat dunia dan akhirat.  karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala-…

 • Serial Akidah & Rukun Iman : Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah

            Inilah buku yang membahas secara detail Aqidah dan Rukun Iman dalam Islam. Kedudukan akidah dan rukun iman amat penting dalam ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan, akidah adalah fondasi dan rukun iman adalah tiangnya. Adapun ibadah, akhlak, dan ajaran lainnya sebagai pelengkap serta penghias bagian atas bangunan tersebut.Bayangkan jika rumah dibangun tanpa fondasi dan tiang! Pasti bangunan seperti itu sangat rapuh dan mudah runtuh meski hanya…

 • Syarah Riyadhus Shalihin [ 5 jilid Lengkap ], Syaikh Salim bin Ied Al Hilali

             Riyaadhush Shaalihiin merupakan kitab mulia yang sangat dibutuhkan umat Islam. Kitab yang hanya terdiri dari satu jilid ini telah dicetak berkali-kali. Imam an-Nawawi -rahimahulloh- membagi bahasannya menjadi beberapa kitab (tema pokok ) dan menjadikan setiap kitab itu sebagai judul untuk hadits-hadits yang tercakup dalam beberapa bab (pembahasan), yang intinya menerangkan satu masalah (perkara syari'at). Penulis juga membuat beberapa judul bahasan dari kitab-kitab tersebut, yakni dengan…

 • Syarah Shahih Al Bukhari [ Edisi lengkap 10 Jilid ]

               Tidak diragukan lagi bahwa kitab Shahih Al Bukhari merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, Imam al-Bukhari -rahimahulloh- , hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Alloh Subhanahu Wa…

 • Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari

        Kitab fathulbari Syarah Shahih Al Bukhari telah mendapatkan sambutan paling positif dari semua kalangan umat Islam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Dan syarah terbaik kitab Shahiihul…

 • Syarah Shahih Muslim [12 Jilid Lengkap]

         Para ulama telah bersepakat bahwa kitab terbaik setelah Al Qur'an adalah Kitab Shahih Al Bukhori dan Shahih Muslim. Kedua kitab ini telah terbukti diterima oleh muslimin, namun Kitab Shahih Al Bukhori dianggap lebih shahih serta lebih banyak mengandung faedah dan pengetahuan.Telah diriwayatkan dari jalur yang shahih bahwa Imam Muslim -rahimahullah- termasuk orang yang telah mengambil faedah  dari Imam Al Bukhori -rahimahullah- .Salah satu kelebihan Shahih Bukhori adalah  tentang…