• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku
 • Ensiklopedi Zakat

  Salah satu bukti kesempurnaan ajaran #Islam adalah adanya konsep zakat dan sedekah dalam urusan harta. Sebagaimana di maklumi, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan penciptanya (hablun minallah), tetapi juga mengatur hubungan yang harmonis antara sesama manusia (hablun minannas). Dengan #zakat, problem ketimpangan sosial antara si #kaya dan #miskin dapat tertangani. Dengan zakat, hubungan antara si kaya dan si…

 • AL-JADID : Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab

  Tauhid menjadi perkara yang paling agung dalam agama ini karena tauhid merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Hal ini sebagaimana yang Alloh Azza wa Jalla firmankan:"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat : 56) Tauhid merupakan tujuan da'wah seluruh Nabi dan Rasul yang Allah utus. Allah menyatakan:"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap…

 • AQIDAH SHAHIH : Yang Wajib Diyakini Oleh Setiap Muslim

        Aqidah Islamiyah adalah aqidah atau keyakinan yang dibawa para rasul yang diutus Alloh Subhanahu Wa Ta'ala dan yang termaktub dalam kitab-kitab-Nya. Seluruh ciptaan-Nya, baik dari kalangan jin maupun manusia, harus berkeyakinan dengan aqidah ini. Alloh Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikit pun dari mereka…

 • Perlukah Hizbiyah Dalam Dakwah ?

  Al-hizbu secara bahasa bermakna kelompok /harakah , golongan, organisasi. Sedangkan hizbiyah bermakna penisbatan kepada suatu hizb (kelompok), berpihak kepadanya serta mengikutinya. Gerakan hizbiyah dan fanatis madzhab tidak ditemukan dalam penyebaran dakwah era Rasulullah dan Khulafa’ ar-Rasyidin karena langsung di bawah kendali khilafah di atas manhaj kenabian dengan prinsip pemurnian Islam sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Gerakan…

 • Syarah Akidah Thahawiyah

         Ilmu akidah merupakan ilmu agama paling mulia,Dengan ilmu akidah, seorang hamba mengenal Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - sebagai tuhan sesembahan nya, apa yang wajib atasnya kepada Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - , serta amal-amal menjadi shahih dan diterima di sisi Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - bila akidah pelakunya shahih.Akidah yang haq adalah akidah yang…

 • Syarah Syamailin Nabi

      Syama'il ( sifat dan Karakter) adalah tema yang menjadi perhatian para ulama Islam sejak dahulu. salah satu tujuan penulisan kitab-kitab hadits yang paling utama tertuju kepada amalan-amalan Rosulullah dalam hal ibadah, akhlak, petunjuk dan muammalah Rosulullah - Sholallahu Alaihi Wassalam - dalam kapasitas sebagai teladan yang baik.Syama'il ( sifat dan Karakter) adalah tema yang menjadi perhatian para ulama…

 • Shahih-Dha’if NAILUL AUTHAR

     Nailul Authar atau lengkapnya Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar, merupakan kitab hadits karya salah seorang ulama pakar ilmu Qur’an dan hadits, mufti, dan ulama rabbani, Imam Syaukani. Sebagai kitab penjelasan dan uraian atas kitab Muntaqal Akhbar atau Al-Muntaqa, merupakan kitab himpunan hadits hukum yang di himpun oleh syaikh Majdudin Ibnu Taimiah, kakek dari syaikhul Islam Ibnu Taimiah. Kitab ini…

 • Trilogi Alam Akherat

       Hadir kembali, buku fenomenal yang banyak dicari penuntut ilmu. Serial Trilogi Alam Akhirat yang diterjemahkan dari kitab berjudul " Ar-Riyad an-Naadirah fii Shahiih ad-Daaril Akhirah ".   Buku ini mengupas secara detail tentang Alam Akhirat, dimulai dari kematian manusia hingga negeri keabadian yaitu surga atau neraka. terbagi menjadi 3 Buku :        Alloh Azza wa Jalla  telah menjadikan dunia ini…

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

BESTSELLER BUKU TAFSIR DAN HADITS

 • Tafsir Ibnu Katsir [ 1 Set 10 Jilid Lengkap ]

      Dijamin !! Anda akan Mudah mempelajari & memahami Al Quran melalui Buku Tafsir Ibnu katsir ini         Sesungguhnya ,Kefahaman kita  terhadap makna Al Quran, akan mendatangkan petunjuk dan rahmat dari Allah -Azza Wa Jalla. Dan Allah akan menguatkan iman dan memberi semangat kepada kita untuk segera beramal sholeh, sehingga waktu yang kita gunakan selama hidup menjadi bermanfaat dunia dan akhirat.  karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala-…

 • Shahih Tafsir Ibnu Katsir [ 1 Set : 9 Jilid + Index Tafsir ]

              Dijamin !!, Anda tidak akan pernah bosan dan menyesal seumur hidup dengan mempelajari Al Quran.         Dan kefahaman, iman dan amalan sholeh kita terhadap makna kandungan Al Quran, menjadikan hidup kita lebih tentram.karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- berfirman, yang artinya,"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang…

 • Shahih Muslim [4 Jilid lengkap]

                Kitab Shahih Muslim  adalah salah satu dari kitab yang paling sahih setelah al-Qur'an, selain Shahih Al Bukhari. Imam Muslim -rahimahullah-  sangat teliti dalam mempelajari para rawi, menyeleksi yang diriwayatkan, dan membandingkan antara riwayat yang satu dengan lainnya, meneliti susunan lafaznya dan memberikan petunjuk bila terdapat perbedaan pada lafaz-lafaz itu. Dari usaha ini menghasilkan kitab sahih yang menjadi rujukan bagi para peneliti dan para…

 • Tafsir Al Quran : Al Aisar [ 7 jilid lengkap ]

             Tafsir Al Quran ditulis untuk menjelaskan makna dan maksud ayat didalamnya sehingga kaum muslimin dapat mengambil pelajarannya darinya.Inilah adalah satu satu kitab tafsir didalam dunia Islam dari sekian banyak buku-buku tafsir yang ada, Ditulis seorang ulama dari Madinah, Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi- hafidhahullah-, yang berupaya menafsirkan Al Quran sesuai pemahaman Salafush Shalih, suatu kitab tafsir yang diharapkan memudahkan kaum muslimin dalam memahami ayat-ayat yang…

 • Syarah Shahih Muslim [12 Jilid Lengkap]

         Para ulama telah bersepakat bahwa kitab terbaik setelah Al Qur'an adalah Kitab Shahih Al Bukhori dan Shahih Muslim. Kedua kitab ini telah terbukti diterima oleh muslimin, namun Kitab Shahih Al Bukhori dianggap lebih shahih serta lebih banyak mengandung faedah dan pengetahuan.Telah diriwayatkan dari jalur yang shahih bahwa Imam Muslim -rahimahullah- termasuk orang yang telah mengambil faedah  dari Imam Al Bukhori -rahimahullah- .Salah satu kelebihan Shahih Bukhori adalah  tentang…

 • Serial Akidah & Rukun Iman : Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah

            Inilah buku yang membahas secara detail Aqidah dan Rukun Iman dalam Islam. Kedudukan akidah dan rukun iman amat penting dalam ajaran Islam. Ibarat sebuah bangunan, akidah adalah fondasi dan rukun iman adalah tiangnya. Adapun ibadah, akhlak, dan ajaran lainnya sebagai pelengkap serta penghias bagian atas bangunan tersebut.Bayangkan jika rumah dibangun tanpa fondasi dan tiang! Pasti bangunan seperti itu sangat rapuh dan mudah runtuh meski hanya…

 • Shahih Al Bukhari [ 5 Jilid lengkap]

     Tidak diragukan lagi bahwa kitab Shahih Al Bukhari merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini.Penulisnya, Imam al-Bukhari -rahimahulloh- , hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Alloh Subhanahu Wa Ta'ala . Maka sangatlah wajar apabila kitab…

 • Syarah Riyadhus Shalihin [5 Jilid lengkap], Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin -rahimahullah-

  Kitab Riyadhush Shalihin sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Kitab hampir dipakai di semua kalangan muslimin baik di bidang lingkungan pendidikan ataupun selainnya, atau dengan mudah kita bisa dapati kitab ini ada di masjid-masjid dan perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Sedemikian besar kebutuhan umat terhadap kitab ini, dikarenakan pembahasan yang terkandung di dalamnya. Barakah yang terkandung dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi -rahimahullah- , yang lebih…

Kabar dari Gudang : Stok Terbaru !

Kiriman Paket

 

Paketpos kilat no. 147418983533, Kota Jambi
Paketpos no. 14979863680, Cilegon
Pakepos no. 14798784640, Lahat
Wahana no. AAu96884, Kediri
Wahana no. AAu96934, Surabaya
Wahana no. AAQ26142, Sekupang Batam
Paketpos no. 14798255633, Banjarnegara
Wahana no. AAy15561, Jakarta Pusat
Wahana no. AAy15675, Jakarta Selatan
Wahana no. AAu70831, babakan Setu tangsel
Wahana no, ABA83088, Lubuk baja Batam
Poskilat no. 15156592901, Sukabumi
Paketpos no. 15158319428, Solo
Paketpos no. 15155833210, Trenggalek
Poskilat no. 15020726706, Banjarnegara
Poskilat no. 15020726719, Cikampek
Poskilat no. 15020726722, Pamekasan
Pos Kilat no. 15020726735, Kramatwatu
Wahana no. ABF37205, Jakarta Barat
Wahana no. ABB68223, Jakarta Selatan
Wahana no. ABC95797, Gempol pasuruan
Wahana no. ABC95727, Pamulang Tangsel
Wahana no. ABG20703, Medan
Wahana no. ABG20781, Sawangan Depok
Wahana no. ABE79415, Pasuruan
Wahana no. ABE79477, Cibitung Bekasi
Paketpos no. 15246012223, Kota Batu
Pakaetpos no. 15157508861, Demak
Paketpos no. 15157785691, banjarmasin
Paketpos no. 15157785688, Banjarmasin
Paketpos kilat no. 15185223382, Pamekasan
Paketpos no. 15185223353, Ciamis
Poskilat no. 15185227079, Kotabaru, Pulau laut
Paketpos no, 15155826322, Sukabumi
Pos Airmail no. CP010747937ID, Singapore
Paketpos Kilat no. 14978655348, Paser
Poskilat no. 15184770488, Lampung
Poskilat no. 15184770475, Cianjur
Paketpos no. 15157961093, Cilegon
Pos Airmail : CP010748654ID, Thailand
Wahana no. ABM73050, Pancoran Mas Depok
Wahana no. ABL64868, Arcamanik bandung
Wahana no. ABL08592, Petamburan
Paketpos no. ABL49264, Pamulang Tangsel
Paketpos no. 15187816185, Sumbawa Besar
Wahana no. ABJ00830, Bogor
Wahana no. ABK55046, Jakarta Timur
Wahana no. ABK57451, Surabaya
Paketpos no. 15187817191, Kudus
Paketpos no. 15187770117, Sukodono
Paketpos no. 15187778299, Bontang
Wahana no. ABM61014, Balikpapan Timur
Wahana no. ABL49183, Kota Makassar
Wahana no. ABJ98601, Balikpapan Tengah
Wahana no. ABJ79022, Probolinggo
Wahana no. ABJ78953, Arcamanik Bandung
Paketpos no. 14978655335, Gunung Elai, Bontang
Wahana no. ABH79327, Cinere Depok
Wahana no. ABG08839, Sekupang, Batam
Wahana no. ABH21328, Kesambi, Cirebon
Wahana no. ABG81872, Medan Helvetia
Paketpos no. 15246016676, Sukodono
Indah Cargo no. JOG.120225241, Tengaran, Salatiga
Paketpos no. 15187818694, Pontianak Kota, Pontianak
Paketpos no. 15187818701, Pontianak Kota, Pontianak
Paketpos no. 15286616585, Bawen, kab. Semarang
Poskilat no. 15192065941, Palang
Wahana no ABP31451, STDI Imam Syafii, Jember
Wahana no. ABP 31617, Pondok Aren, Tangsel
Wahana no. ABN11956, Rancasari, Bandung
Poskilat no. 15192060355, Gabuswetan
Wahana no. ABR32773, Balikpapan Utara
Paketpos no. 15286619146, Jombang
Paketpos no. 1586619133, Lamongan
Paketpos no. 15286619120, Lamongan
Paketpos no. 15286619117, Lamongan
Wahana no. ABT 97827 , Sepinggan Balikpapan
Wahana no. ABU16967, Selebar, Bengkulu
Wahana no. ABT22387, Tamalate makasssar
Wahana no. ABS41811 balikpapan Timur
Wahana no. ABT07487, Tamalanrea , makasssar
Wahana no. ABR71910, Tanahabang Jakarta
Wahana no. ABS86910, Nganjuk
Paketpos no. 15247164817, Pontianak Kota
Wahana no ABR70304, Lowokwaru Malang
Wahana no. ABT42977, Cikarang Barat Bekasi
Wahana no. ABT43100, Tangerang

Apa Kata Mereka

 Aslmkm, Package telah slamat saya terima hari ini, semuanya dlm keadaan baik...terima kasih juga krana dikirim melalui airmail.ribuan terima kasih, Wslm Amran Bin Abdul Wahab Jurong West SINGAPORE
Amran Bin Abdul Wahab
 Assalamu 'alaikum. Alhamdulillah buku kiriman sudah diterima dengan baik, Sukron Sudiyarto Soetojo QATAR
Sudiyarto Soetojo
 Alhamdulillah, ana sudah menerima kiriman ( paket buku ) pada miggu lalu.tak ada kelambatan kirim dari Possemoga kita dapat berurusan lagi selepas... Ilyas Qurthubi Al Andalusi Yala Thailand
Ilyas Qurthubi Al Andalusi
 Ass.wr.wb, Kiriman sudah sampai dalam keadaan utuh dan lengkap, alhamdulillah. Terima kasih atas buku bonus! , Jazakum Allah. Ahmad Raams 2624 ZA Delft The Netherlands
Ahmad Raams
 Alhamdulillah....tafsir ibnu katsir telah selamat saya terima pada miggu lalu. terima kasih kepada pihak tuan.semoga kita dapat berurusan lagi selepas ini. Saya amat berpuashati berurusan dengan pihak tuan. Mohammad Fadzli BinYusoff Butterworth Penang MALAYSIA
Mohammad Fadzli BinYusoff
 Salam,Alhamdulillah, saya sudah menerima kiriman pertama iaitu set tafsir adhwaul bayan. Saya tunggu kedatangan kiriman yang berikutnya,insyaAllah.Jazakumullahu khairan ADIBAH ABD RAHMAN Damansara Kuala Lumpur MALAYSIA
ADIBAH ABD RAHMAN