• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku

Kumpulan Shalat Sunnah dan Keutamaannya

Harga: Rp 35.000  Rp 28.000

- +

Telah terdapat banyak hadits yang menerangkan tentang keutamaan shalat tathawwu'/sholat sunnah selain sholat wajib yang lima, di antaranya:
1. Dari Abu Hurairah -rodliallohu anhu- bahwa ia berkata, Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam bersabda:
"Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali dihisab pada Hari Kiamat adalah shalat'. Beliau bersabda: 'Rabb kita berfirman kepada para malaikat-Nya -dan Dia Azza Wa Jalla lebih mengetahui-: 'Periksalah shalat hambaku, apakah ia menyempurnakannya ataukah menguranginya ?, jika shalatnya sempurna, maka akan ditulis sempurna baginya dan jika ada sesuatu yang kurang darinya', (Allah berfirman): 'Periksalah, apakah hamba-Ku memiliki shalat tathawwu? Jika ia memiliki shalat tathawwu', (Allah berfirman): 'Sempurnakanlah bagi hamba-Ku shalat wajibnya dari (amalan) shalat tathawwu'nya, kemudian amalan itu diambil sesuai dengan hal itu'." [HR.Ahmad dan pemilik Kitab Sunan yang empat, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah 1/240, Shahih Sunan At Tirmidzi 1/130. Shahih Sunan An Nasai 1/101, Shahih Sunan Abu Daud 1/163]
2. Dari Rabi'ah bin Ka'b bin Malik Al-Aslami -rodliallohu anhu- , bahwa ia berkata: "Dahulu saya pernah bermalam bersama Rasulullah|, saya memberikan kepada beliau air wudhu dan kebutuhannya. Maka beliau bersabda ke padaku: 'Mintalah sesuatu. Saya berkata: 'Saya meminta kepada anda (agar saya) menjadi teman dekat anda di surga'. Beliau bersabda: 'Kalau begitu bantulah aku untuk dirimu dengan banyak melakukan sujud'[HR. Muslim dan Ashhabus Sunan]

3. Dari Ma'dan bin Abi Thalhah Al-Ya'muri berkata: "Saya menemui Tsauban, bekas budak Rasulullah Maka saya berkata: 'Beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang saya sanggup melakukannya dan Allah akan memasukkanku ke dalam surga karenanya (atau rawi berkata: Saya berkata: 'Tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah?') la pun terdiam. Kemudian saya bertanya lagi kepadanya. la pun terdiam. Kemudian saya bertanya kepadanya untuk yang ketiga kali. Maka ia menjawab: 'Saya telah bertanya tentang masalah tersebut kepada Rasulullah , maka beliau bersabda: 'Hendaknya kamu memperbanyak sujud kepada Allah, karena sesungguhnya kamu tidaklah melakukan satu kali sujud kepada Allah melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat karenanya dan juga menghapus satu kesalahanmu kurenanya. Ma'dan berkata: 'Kemudian saya menemui Abu Darda' dan bertanya kepadanya. Maka dia mengatakan kepadaku sebagaimana yang telah dikatakan Tsauban' [Hadits Riwayat Muslim]

Beragam sholat thathawu' telah kita kenal bahkan tidak sedikit diantara kita yang menjadikan sebagai bagian kesahariannya, namun sebab sedikitnya ilmu yang shahih, bermunculan pula bermacam model "sholat thathawwu" yang tidak dikenal dan dituntunkan Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam . Apa dan bagaimana sholat tathawwu atau sholat sunnah yang dikenal dalam Islam ? penjelasan ada didalam buku ini.

Detail Info Buku
Bahasa Indonesia
Format Cover softcover
ISBN 9789799137814
Judul Buku Kumpulan Shalat Sunnah dan Keutamaan-nya
Jumlah Halaman 242 hlm
Penerbit / Publisher Darul Haq
Penulis Syaikh Dr Said bin Ali bin Wahf Al Qohthoni
Ukuran Fisik Buku Buku Ukuran Sedang 14.5 x 20.5 cm