• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku

Ada Apa Setelah Mati ?

Harga: Rp 43.000  Rp 34.400

- +

Alloh Azza wa Jalla telah menjadikan dunia ini sebagai tempat sementara, bukan tempat menetap yang abadi. Tarikan nafas kita terakhir di dunia ini pasti akan berakhir, dan kematian itu akan datang dengan membawa kesulitan atau kemudahan.
Suatu hal yang menarik atau mungkin menakutkan bila orang membicarakan apa yang akan terjadi setelah kematian. Islam memberikan keterangan melalui rasul dan kitab suci-Nya akan adanya kejadian-kejadian yang mengerikan, atau suatu kenikmatan yang akan dialami oleh setiap manusia setelah kematiannya.
Kematian adalah pintu gerbang untuk menuju kehidupan alam akhirat. Islam memberikan keterangan, bahwa orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan balasan berupa kenikmatan setelah kematiannya. Sebaliknya, orang kafir akan mendapatkan siksaan baik siksa kubur maupun siksa akhirat.
Kemudian... Ada Apa Setelah Mati?

Pertanyaan inilah yang akan dijawab dan dijelaskan oleh buku ini. Buku ini menjelaskan tentang: Nikmat dan Siksa Alam Kubur, Alam Kebangkitan dan Kedahsyatan Hari Kiamat, Karakteristik Neraka dan Surga.
Kelebihan buku ini tidak hanya sekedar menjabarkan secara sistematis tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh setiap manusia setelah kematiannya. Akan tetapi dalam setiap menjelaskan kejadian-kejadian itu, penulis memaparkan berbagai dalil dari Al-Qur"an dan As-Sunnah. Sehingga -khususnya- bagi para mubaligh atau lainnya dapat mengambil matan (redaksi) hadits tersebut secara lengkap. Oleh sebab itu, buku ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengingatkan kita tentang adanya kejadian-kejadian yang mengerikan atau kenikmatan yang didapat oleh manusia setelah kematian, sehingga ia segera menyiapkan bekal untuk menyambut datangnya kematian.

 


Nikmat dan Siksa Alam Kubur
1. Hal-hal y ang Terjadi sebelum Nyawa Dicabut
a) Allah Ta'ala Bimbang ketika Hendak Mencabut Nyawa Seorang Mukmin
b) Kehadiran Setan saat Seseorang MendekatiKematian
2. Hal-hal yang Terjadi setelah Ruh Dicabut
a) Orang-orang Kafir Memohon Agar Dikembalikan ke Dunia
b) Sakaratul Maut
c) Tidak Diterima tobat Orang Kafir yang Mengikrarkan Iman saat Nyawanya Dicabut.
d) Kedatangan Malaikat Maut di Dekat Kepala Orang yang Akan Meninggal
e) Malaikat Maut Memberi Kabar Gembira kepada Orang Mukmin dengan Ampunan dan Keridhaan Allah Ta'ala, dan Memberi Kabar Buruk kepada Orang Kafir dengan Kemurkaan dan Kemarahan-Nya
3. Apa yang Terjadi setelah Nyawa Dicabut
4. Amal Saleh Membela Orang-orang Mukmin di dalam Kuburnya
5. Siksaan Fisik dalam Kubur untuk Ahli Maksiat
6. Orang-orang Kafir Disiksa dengan Ular di Dalam Kubur
7. Beberapa Dosa yang Menyebabkan Siksa Kubur
8. Para Nabi dan Alam Barzakh (kubur)
9. Hal-hal yang dapat Menolong Seseorang setelah Kematian.
10. Hal-hal yang dapat Menyelamatkan Seseorang dari Azab Kubur

Hari Pembangkitan dan Kedahsyatan Hari Kiamat
1. Tiupan Sangkakala dan Hari Kiamat
2. Pengumpulan Manusia di Padang Mahsyar dan Hal-hal yang Berkaitan dengannya
a) Orang-orang Kafir Dikumpulkan dalam Keadaan Buta, Bisu dan Tuli
b) Manusia Dikumpulkan dalam Keadaan tidak Beralas Kaki, tidak Berpakaian dan tidak Berkhitan
c) Manusia akan Dikumpulkan di Tanah Putih yang tidak Ada Tanda-tanda alam apapun di sana
d) Orang-orang kafir dikumpulkan dengan Cara Diseret di atas Wajah-wajah Mereka
e) Orang-orang yang Sombong akan Dikumpulkan dalam Keadaan Seperti Semut Kecil Berwujud Manusia
f) Orang-orang dikumpulkan dengan tiga cara (sebelum hari kehancuran)
g) Cucuran Keringat Manusia pada Hari Kiamat
h) Orang-orang Fakir dan Miskin Dimuliakan Allah
i) Masa Menanti Keputusan dan Hal-hal yang Berkaitan dengannya
3. Penghitungan dan Pembalasan amal serta Hal-hal yang Berkaitan dengannya
a) Tidak Ada yang Bisa Berbicara kecuali Para Rasul
b) Setiap Orang Mengikuti Sesembahannya
c) Orang yang Suka Pamer tidak Bisa Bersujud
d) Setiap Hamba Memberikan Sumpah dan Janjinya kepada Tuhan, kemudian Kedahsyatan Penghitungan Amal, Pembalasan dan lain sebagainya
e) Kaki Seseorang tidak Akan Bergeser sebelum Ditanya Mengenai Empat Perkara
f) Allah Ta'ala Berbicara kepada Manusia pada Hari Kiamat
g) Golongan yang Diuji dengan Neraka
h) Orang yang Dihisab akan Diazab
i) Tidak ada Orang yang Masuk ke Dalam Surga karena Amal Perbuatannya
j) Hak-hak akan Dikembalikan kepada Pemiliknya
k) Anggota Tubuh Manusia akan Memberikan Kesaksian
4. Syafa'at dan Hal-hal yang Berkaitannya dengannya
a) Syafa'at Nabi Muhammad pada Hari Kiamat untuk Orang-orang yang tidak Menyekutukan Allah
b) Tempat yang Terpuji (Maqam Mahmud)
c) Syafaat para Nabi
d) Syafaat Orang-orang Mukmin
e) Syafaat Al-Qur'an untuk Ahli Al-Qur'an
f) Syafaat Amal Saleh kepada para Hamba
g) Seorang Muslim tidak akan Memberi Syafaat kepada Orang Kafir
5. Telaga, Timbangan dan Jembatan (shirath)

Karakteristik Neraka
1 . Pertengkaran antara Penghuni Neraka
2. Panasnya Hawa dan Suhu di Neraka
3. Neraka Bernafas Dua Kali, Satu Nafas pada Musim Panas dan Satu Nafas pada Musim Dingin
4. Kegelapan, Kekelaman dan Keburukan Neraka
5. Dasar Neraka Sangat Dalam
6. Gunting dari Api
7. Belenggu dalam Neraka
8. Ular dan Kalajengking dalam Neraka
9. Minumanbagi Penghuni Neraka
10. Makanan bagi Penghuni Neraka
11. Dialog Surga dan Neraka
12. Besarya Postur Tubuh para Penghuni Neraka dan Buruknya Keadaan Mereka
13. Orang-orang Kafir Dibakar Hingga Kulitnya Hangus, kemudian Kulitnya Diganti dengan Kulit yang Lain Supaya Mereka Merasakan Pedihnya Azab.
14. Penghuni Neraka Tidak Mati dan Tidak Hidup
15. Tingkatan Siksa dalam Neraka dan Bentuk Siksaan yang Paling Ringan
16. Orang-orang Munafik Berada di Dasar Neraka
17. Tangis dan Nestapa bagi Penghuni Neraka
18. Penghuni Neraka Memanggil Penghuni Surga
19. Harapan Orang-orang Jahat saat Berdiri di Atas Api Neraka

Karakteristik Surga.
1 Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam adalah Orang yang Meminta Dibukakan Pintu Surga
2. Orang yang Pertama Kali Mengetuk Pintu Surga adalah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
3. Jarak antara Kedua Daun Pintu Surga Bagaikan Jarak antara Makkah dan Himyar, atau antara Makkah dan Bushra
4. Gelombang Pertama yang Memasuki Surga telah Menetap di Dalam Surga Selama Empat puluh Tahun sebelum Orang-orang Lain Masuk
5. Tujuh puluh Ribu Orang Muslim Masuk ke Dalam Surga Tanpa Hisab, dan Setiap Satu Orang Membawa Tujuh puluh Ribu Orang
6. Aroma Surga Tercium Sejauh Jarak Perjalanan Seratus Tahun
7. Surga Tidak Bisa Dimasuki kecuali oleh Jiwa yang Muslim
8. Keadaan Manusia Saat Memasuki Surga
9. Umur Penghuni Surga
10. Seruan Penghuni Surga kepada Penghuni Neraka
11. Tingkatan yang Paling Rendah bagi Penghuni Surga
12. Penghuni Surga Saling Bernostalgia
13. Tingkatan-tingkatan Surga
14. Rumah Khadijah di Surga
15. Bangunan, Tanah dan Kesuburan di Dalam Surga
16. Tenda dan Kamar-kamar di Dalam Surga
17. Or ang-orang Mukmin lebih Mengenal Rumahnya di Surga dari pada Rumahnya Sewaktu di Dunia
18. Di Surga Terdapat Rumah yang dinamakan Baitul Hamd (Rumah Pujian)
19. Telaga-telaga di Surga
20. Pohon Surga, Dahan dan Buahnya
21. Bibit Surga adalah Kalimat Masya Allah, La Haula Wa Laa Quwwata ilia billah, Subhanallah, Al-Hamdulillah, La ilahaillallah dan Allahu Akbar
22. Perbendaharaan Surga adalah Kalimat La Haula wa La Quwwata illa billah
23. Makanan dan Minuman Penduduk Surga
24. Pakaian dan Perhiasan bagi Penghuni Surga
25. Kasur-kasur di Dalam Surga
26. Jika Salah Seorang Penghuni Surga Menginginkan Anak
27. Sifat-sifat Wanita Penghuni Surga
28. Wanita Termulia dalam Surga
29. Kekuatan Jima' (hubungan badan) bagi Penghuni Surga
30. Nyanyian-nyayian Bidadari.
31. Anak-anak Orang Mukmin di Dalam Surga Tinggal di Sebuah Gunung di Bawah Asuhan Nabi Ibrahim dan Sarah
32. Anak-anak Orang Musyrik Menjadi Pelayan bagi Penghuni Surga
33. Burung-burung Surga
34. Pasar di Dalam Surga
35. Kendaraan bagi Penduduk Surga
36. Penghuni Surga akan Melihat Tuhan Mereka
37. Allah Ta'ala Berbicara kepada Para Penghuni Surga
38. Kenikmatan Surga belum Pernah Terlihat oleh Mata, Terdengar oleh Telinga dan Terbetik dalam Benak Manusia
39. Keridhaan Allah Lebih luas dari Apa yang Telah Diberikan kepada Penghuni Surga
40. Penghuni Surga dan Neraka Masing-masing Akan Kekal di Dalamnya
41. Kematian Disembelih sehingga Kehidupan Menjadi Kekal Tanpa ada Kematian
42. Sebagian Besar Penghuni Surga adalah Fakir Miskin
43. Surga dipenuhi oleh orang-orang lemah dan orang-orang miskin dari kaum muslimin
44. Ucapan surga.
44. Barisan Penghuni Surga

 

Detail Info Buku
Bahasa Indonesia
Format Cover softcover
ISBN 979-3772-14-x
Judul Asli madza ba'da Al maut?
Judul Buku Ada Apa Setelah Mati ?
Jumlah Halaman 319 hlm
Penerbit / Publisher Darus Sunnah
Penulis Syaikh Husein bin Audah Al Awayisyah
Ukuran Fisik Buku Buku Ukuran Sedang 13.5 x 20.5 cm