• Hotline: (+62) 819.2469.325
Kategori Buku

 • Ensiklopedi Zakat

  Salah satu bukti kesempurnaan ajaran #Islam adalah adanya konsep zakat dan sedekah dalam urusan harta. Sebagaimana di maklumi, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan penciptanya (hablun minallah), tetapi juga mengatur hubungan yang harmonis antara sesama manusia (hablun minannas). Dengan #zakat, problem ketimpangan sosial antara si #kaya dan #miskin dapat tertangani. Dengan zakat, hubungan antara si kaya dan si…

 • AL-JADID : Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab

  Tauhid menjadi perkara yang paling agung dalam agama ini karena tauhid merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Hal ini sebagaimana yang Alloh Azza wa Jalla firmankan:"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat : 56) Tauhid merupakan tujuan da'wah seluruh Nabi dan Rasul yang Allah utus. Allah menyatakan:"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap…

 • AQIDAH SHAHIH : Yang Wajib Diyakini Oleh Setiap Muslim

        Aqidah Islamiyah adalah aqidah atau keyakinan yang dibawa para rasul yang diutus Alloh Subhanahu Wa Ta'ala dan yang termaktub dalam kitab-kitab-Nya. Seluruh ciptaan-Nya, baik dari kalangan jin maupun manusia, harus berkeyakinan dengan aqidah ini. Alloh Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikit pun dari mereka…

 • Perlukah Hizbiyah Dalam Dakwah ?

  Al-hizbu secara bahasa bermakna kelompok /harakah , golongan, organisasi. Sedangkan hizbiyah bermakna penisbatan kepada suatu hizb (kelompok), berpihak kepadanya serta mengikutinya. Gerakan hizbiyah dan fanatis madzhab tidak ditemukan dalam penyebaran dakwah era Rasulullah dan Khulafa’ ar-Rasyidin karena langsung di bawah kendali khilafah di atas manhaj kenabian dengan prinsip pemurnian Islam sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Gerakan…

 • Syarah Akidah Thahawiyah

         Ilmu akidah merupakan ilmu agama paling mulia,Dengan ilmu akidah, seorang hamba mengenal Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - sebagai tuhan sesembahan nya, apa yang wajib atasnya kepada Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - , serta amal-amal menjadi shahih dan diterima di sisi Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - bila akidah pelakunya shahih.Akidah yang haq adalah akidah yang…

 • Syarah Syamailin Nabi

      Syama'il ( sifat dan Karakter) adalah tema yang menjadi perhatian para ulama Islam sejak dahulu. salah satu tujuan penulisan kitab-kitab hadits yang paling utama tertuju kepada amalan-amalan Rosulullah dalam hal ibadah, akhlak, petunjuk dan muammalah Rosulullah - Sholallahu Alaihi Wassalam - dalam kapasitas sebagai teladan yang baik.Syama'il ( sifat dan Karakter) adalah tema yang menjadi perhatian para ulama…

 • Shahih-Dha’if NAILUL AUTHAR

     Nailul Authar atau lengkapnya Nailul Authar Syarh Muntaqal Akhbar, merupakan kitab hadits karya salah seorang ulama pakar ilmu Qur’an dan hadits, mufti, dan ulama rabbani, Imam Syaukani. Sebagai kitab penjelasan dan uraian atas kitab Muntaqal Akhbar atau Al-Muntaqa, merupakan kitab himpunan hadits hukum yang di himpun oleh syaikh Majdudin Ibnu Taimiah, kakek dari syaikhul Islam Ibnu Taimiah. Kitab ini…

 • Trilogi Alam Akherat

       Hadir kembali, buku fenomenal yang banyak dicari penuntut ilmu. Serial Trilogi Alam Akhirat yang diterjemahkan dari kitab berjudul " Ar-Riyad an-Naadirah fii Shahiih ad-Daaril Akhirah ".   Buku ini mengupas secara detail tentang Alam Akhirat, dimulai dari kematian manusia hingga negeri keabadian yaitu surga atau neraka. terbagi menjadi 3 Buku :        Alloh Azza wa Jalla  telah menjadikan dunia ini…

 • Belajar Bahasa Arab : ilmu Nahwu & Shorof

  Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipelajari oleh seorang muslim, terutarna para pengajar dan da'i. Hal itu karena adanya hubungan yang erat antara bahasa ini dengan syariat Islam.Dalam lembaran riwayat-riwayat kaum salafush shalih terdapat banyak sekali ungkapan dan keadaan yang menunjukkan perhatian mereka terhadap bahasa Arab. Dalam atsar dari 'Umar bin Khoththob -Rodliallohu Anhu- disebutkan bahwa…

 • Ushul Madzab Syiah

  #bahayasyiah #bukubaru #tokobukukitab #jualbukuislammuslim #pustakaalqowam #maktabahalaisar #buku_syiah Perkembangan Syiah Rafidhah akhir-akhir ini sungguh mengkhawatirkan. Gejolak politik dan keamanan di Yaman, Suriah, dan beberapa negara lain terindikasi tidak lepas dari peran Syiah. Ekspansi paham Syiah pun semakin nyata indikasinya di Indonesia. Banyak ulama mengingatkan bahaya paham Syiah ini. Namun tak sedikit yang membela dan menganggap kecurigaan kepada Syiah sebagai sikap yang berlebihan.Sementara itu,…

 • Memahami Kalimat Syahadat Menurut Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah

        Syahadatain (dua kesaksian) merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya semua amal hamba-hamba Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- Suatu amalan akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- dan mutaba'ah (mengikuti) Sunnah Rasulullah -Sholallahu Alaihi Wassalam- Ikhlas karena Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- merupakan realisasi dari syahadat (persaksian) laa ilaaha illallaah, tidak ada ilah…

 • Paket Hafalan Al Quran

  Banyak sekali contoh orang-orang yang bisa menghafal al-Quran, dari anak-anak sampai mereka yang sudah tua. Bahkan orang yang memiliki keterbatasan fisik sekalipun, mampu menghafal al-Quran. Ini menunjukkan kemudahan al-Qur-an yang bersifat universal. Tinggal diri kita: Mau dan sudah siapkah menjalankan jaminan Allah ini dengan mulai menghafalnya? SUNGGUH, ALLAH Azza Wa Jalla MENJAMIN AL-QUR’AN ITU MUDAH Firman Allah Ta'ala: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا…

 • Nikahi Aku Karena Allah

  Takdir manusia di dunia ini sesungguhnya adalah berpasangan, karena memang demikian fitrah mereka, saling melengkapi satu sama lain. Adapun manusia yang sengaja hidup menyendiri sesungguhnya hanya menyiksa diri mereka saja, padahal jodoh itu hanya tinggal dicari, asal ada kemauan maka disitu ada jalan.Namun manusia hanya berusaha, dan Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Pernikahan yang diridhai Allah adalah pernikahan yang…

 • Taubat dari Utang Riba dan Solusinya

  Dosa Makan Riba Seperti Menzinai Ibu Kandung Sendiri Dari Abu Hurairah -Rodliallahu anhu- Rasulullah Alaihi Sholawatu Wassalam bersabda, ”Riba terdiri atas 70 dosa. Dosa yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, no. 2274. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan.) Pembahasan tentang hukum Riba termasuk hal hal penting dlm ilmu fikih muamalah. bahkan teramat…

 • Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah

   Sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar adalah poros yang paling agung dalam agama. la rnerupakan satu tugas penting yang karenanya Allah mengutus para Nabi seluruhnya. Andaikata tugas ini ditiadakan, maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa. Berbagai maslahat yang hendak diwujudkan oleh syari'at tersebut ialah adh-dharuuriyyatul khams (lima perkara penting) yang telah dikenal. Perkara tersebut adalah :…

 • Syarah Kalimatil Ikhlash

    Risalah ringkas ini terfokus pada kalimat besar, agung lagi mulia, yaitu kalimat tauhid ”Laa ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullah."      Urgensi risalah ini selaras dengan urgensi kalimat agung tersebut, yang merupakan kepala bagi Islam dan kunci Negeri Kesejahteraan. Di atasnya dibangun agama dan ditegakkan kiblat. Karena ia pula akan ditanya orang-orang terdahulu hingga yang terakhir. Asas terjadinya penciptaan dan…

 • Kupas Tuntas 1000 Amalan Sunnah Sehari-hari ( lebih Lengkap )

       Sesungguhnya, hal terpenting bagi seorang Muslim dalam kehidupan sehari-hari adalah mengamalkan sunnah Rasulullah - Sholallahu Alaihi Wassalam - dalam seluruh tindak-tanduk, perkataan dan perbuatannya sehingga seluruh kehidupannya diwarnai oleh sunnah Rasulullah sepanjang pagi hingga sore. Dzun Nun al-Mishri berkata: "Salah satu tanda kecintaan seseorang kepada Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - adalah mutaba'ah (mengikuti) kekasih-Nya dalam akhlak, perbuatan,…

 • MIFTAH DARIS SA'ADAH : Kunci Kebahagiaan di Dunia dan Akherat ( 3 Jilid )

  Buku MIFTÂH DÂRIS SA'ÂDAH (Kunci Kebahagiaan Dunia dan Akhirat) ini adalah salah satu karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang masyhur, amat terkenal. Terkandung di dalamnya mutiara-mutiara pesan yang berharga lagi istimewa, yang disajikan dengan ungkapan indah nan mempesona. Pesan tersebut tersemat pada bahasan-bahasan berikut: Keutamaan ilmu, juga kemuliaan penuntutnya, serta urgensinya dalam kehidupan dunia dan akhirat; juga keagungan syariat-Nya; pun kemurnian…

 • Siyar Alam Nubala ( baru cetak 4 Jilid )

  Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang mulia dan bermanfaat. Setiap peristiwa yang telah terjadi di dalam sejarah melahirkan pelajaran, sedangkan tragedinya menimbulkan tetesan air mata. Memang benar, orang-orang yang peduli dengan kebangkitan Islam selayaknya bercermin kepada sejarah, mengarahkan perhatian, dan menimba sesuatu yang positif bagi generasi penerus untuk meluruskan jalan dan menjemihkan pikiran mereka. Kitab Sirah ini merupakan kitab…

 • Tarikh Khulafa

  Zaman terus berputar , peristiwa sejarah akan berulang, tempat dan situasinya yang berbeda. Putaran zaman mempergilirkan antaran kebaikan dan keburukan. Dan kondisi suatu zaman akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi pemimpinnya saat itu. Hal ini dapat kita saksikan pada perjalanan umat islam dari semenjak masa kenabian, masa khulafa’urrasyidin serta masa kedinastian Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kekhilafahan mengalami masa…

 • Roh

  Rasulullah -Sholallahu Alaihi Wassalam- bersabda,'Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat merenggut dunia, yaitu kematian." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dari An-Nasa’i, dari Abu Hurairah -Rodliallohu Anhu- ] Rasulullah -Sholallahu Alaihi Wassalam- bersabda,'Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan dunia." Kami bertanya, "Apakah penghancur kelezatan dunia itu, wahai Rosululloh?" Beliau menjawab, "Kematian." (HR. Abu Nu'aim ]Diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Ketika aku sedang duduk Rasulullah…

 • Risalah Abu Bakar Al Jazairi

  Buku yang berjudul asli : Majmu Ar Rasaail Al Jazii'iri (Kumpulan Tulisan Al Jazairi) ini merupakan kumpulan tulisan Syekh Abu Bakar AI Jazairi.  penulis buku Minhajul Muslim (Ensiklopedi Muslim). Seorang guru pengajar di Universitas Islam Madinah dan Da'i Masjid Nabawi. Tulisan ini disusun atas dasar kepedulian penulis terhadap kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi umat Islam. Tema yang diangkat pun sangat…

 • Sejarah Islam : Khulafaur Rashidin, Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umayyah

  Kitab yang berjudul asli: Duwal Islam ini, merupakan diatara karya tulis al Imam Adz-Dzahabi yang paling menonjol, merupakan rangkuman dari kitab besar nya yang terkenal, yaitu Tarikh Al Islam. Bahkan sebagian ulama menyebut buku ini dengan nama At-Tarikh Ash-Shaghir karena memuat ringkasan berbagai peristiwa dan daftar para tokoh yang paling terkenal. Dalam kitabnya ini, Adz-Dzahabi mengulas sejarah Daulah Islamiyah (pemerintahan…

 • Syarah Kitab Tauhid : Memahami dan Merealisasikan Tauhid dalam kehidupan

  Tauhid menjadi perkara yang paling agung dalam agama ini karena tauhid merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Hal ini sebagaimana yang Alloh Azza wa Jalla firmankan:"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat : 56) Tauhid merupakan tujuan da'wah seluruh Nabi dan Rasul yang Allah utus. Allah menyatakan:"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap…

 • Ringkasan Shahih Al Bukhari

  Shahih al-Bukhari adalah kitab paling shahih setelah al-Qur`an, kemudian disusul Shahih Muslim. Karena itu, siapa pun yang ingin mengkaji Islam secara fundamental dan baik, bahkan secara akademis, hendaklah memprioritaskan mempelajari kedua kitab shahih ini setelah al-Qur`an. Di samping itu, kedua kitab shahih ini memuat hadits-hadits Nabi yang paling pokok, baik dalam masalah akidah maupun syariat amaliah, dan karena itu harus…

 • Shahih Fiqih Sunnah Lengkap [ 5 Jilid/set ]

  Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan segala hikmah-Nya telah memutuskan untuk mengutus para rasul kepada manusia, agar para Rasul ini menjadi suri tauladan bagi kaumnya masing-masing. Sehingga manusia dapat mengikuti petunjuk para rasul, mereka beramal seperti amal para rasul. Untuk itu, Allah telah menurunkan kitab kepada para Rosul ini agar diajarkan kepada manusia. Maka jadilah manusia beramal berdasarkan amalan para rasul 'alaihimus…

 • Petuah-Petuah Syaikh Bin Baaz

  Buku ini merupakan kumpulan dari beberapa pelajaran dan tausiyah yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz sehabis shalat Ashar di masjid Jami' seperti masjid Al-Yahya di Riyadh, masjid Jami' di Thaif, masjid At-Tawi'iyah di Mekkah Al-Mukarramah, dan masjid di samping rumah beliau. Beliau adalah seorang ulama yang menguasai bidang fikih dan hadist, dan dikenal dengan sifat wara' sekaligus da’i…

 • Ar-Riyadh An-Nadhirah

  Sesungguhnya antara akidah, iman dan akhlak mempunyai pertalian yang sangat kuat. Akhlak merupakan implementasi keimanan seseorang. Akhlak yang baik adalah bukti iman yang kuat. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk adalah bukti iman yang lemah. Sebagai hamba Allah yang di pundaknya terdapat tugas berbagai kewajiban, sementara di hadapannya terdapat tugas dan berbagai kewajiban, sementara di hadapannya terdapat berbagai ujian dan cobaan,…

 • Fikih Kesehatan Wanita

  Perkembangan dunia kedokteran modern memberi tantangan kepada para ulama masa kini untuk melahirkan produk-produk hukum fiqih baru di ranah fiqih Islam kontemporer. Di sisi lain, umat Islam menunggu-nunggu fatwa terkait masalah tersebut untuk dijadikan pedoman dalam bersikap, supaya hati menjadi tenteram dalam menjalankan ajaran agama. Munculnya buku ini semoga menjadi salah satu jawaban yang diharapkan. Beberapa fatwa hukum bisa Anda…

 • MEMBEDAH TAUHID ULUHIYYAH Bersama Ulama Mazhab Syafi'i

  Tauhid menjadi perkara yang paling agung dalam agama ini karena tauhid merupakan tujuan penciptaan jin dan manusia. Hal ini sebagaimana yang Alloh Azza wa Jalla firmankan:"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku." (Adz-Dzariyat : 56) Tauhid merupakan tujuan da'wah seluruh Nabi dan Rasul yang Allah Azza Wa Jalla utus. Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman,"Dan sesungguhnya…

 • Subulus Salam Syarah Bulughul Maram ( 4 Jilid/Set)

  Sesungguhnya para ulama umat ini -semoga Allah memberi mereka balasan yang lebih baik- telah mengerahkan segala kemampuan mereka dalam meneliti hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sunnah-sunnahnya. Mereka mengambil dari sumbernya, mempelajari dari ahlinya, memahami dan mengkaji hukum-hukumnya, membahas makna yang terkandung di dalamnya, kemudian mengamalkan adab-adabnya. Maka Allah memuliakan nama mereka, dan menggerakkan lisan-lisan dan pena tulisan menyanjung…

 • Ensiklopedi Fiqih Praktis [ 6 Jilid /Set ]

  Menuntut ilmu adalah kebutuhan setiap muslim yang tak dapat ditinggalkan. Di samping merupakan perintah agama, nuntut ilmu juga dapat memberikan manfaat yang besar dan banyak bagi penuntutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara manfaatnya adalah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dari yang lain. Alloh Azza wa Jalla berfirman:"... Niscaya Allah akan meninggikan…

 • Kamus Al Quran : Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (gharib) Dalam Al Quran ( 3 Jilid/set)

  judul asli : Al Mufrodat fii Gharibil Qur'an Penulis : Imam Ar Raghib Al Ashfahani Pustaka Al Fawaaid Harga Rp 600.000 , Ada diskon pasti nya di al-aisar.com Pesan ?. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. WA 0819.2469.325 #islam #muslim #muslimah #sunnah #salafi #bukuislam #jualbukuislam #bukusunnah #buku #jualbuku #kajianislam #dakwah #belajar_islam #buku_islam_murah #kamusarab #kamus #alquran

 • Syarah Ushul Itiqod Ahlus Sunnah Wal Jamaah ( 8 Jilid /SET)

  Masa jahiliyyah sebelum diutusnya Rosulullah - Sholallahu Alaihi Wassalam – , manusia ketika itu hidup dalam kegelapan yang berupa syirik, kebodohan, dikuasai oleh khurafat, berkutat dalam persengketaan dan perseteruan antar kabilah, satu sama lain saling menyandera, satu sama lain saling membunuh, mereka hidup dalam keterbelakangan, kebiadaban dan perpecahan. Hingga ketika Allah mengizinkan matahari Islam terbit, Dia mengutus Muhammad - Sholallahu…

 • Kifayatul Akhyar ( 2 Jilid ): Mengurai Fikih Madzab Syafii dalam Matan Ghayatul Ikhtishar

  Sesungguhnya Allah Ta'ala dengan segala hikmah-Nya telah memutuskan untuk mengutus para rasul kepada manusia, agar para Rasul ini menjadi suri tauladan bagi kaumnya masing-masing. Sehingga manusia dapat mengikuti petunjuk para rasul, mereka beramal seperti amal para rasul. Untuk itu, Allah telah menurunkan kitab kepada para Rosul agar diajarkan kepada manusia. Maka jadilah manusia beramal berdasarkan amalan para rasul 'alaihimus salam.Akan…

 • Air Mata Taubat : Nasihat-Nasihat Pelembut Jiwa

  Setetes Air Mata Anda Mampu Memadamkan Kobaran Api Neraka “Setetes air mata yang terjatuh dari pelupuk mata seorang mukmin karena rasa takut kepada Allah lebih baik daripada seluruh dunia seisinya. Sungguh, itu lebih baik baginya daripada beribadah selama satu tahun. Sungguh, merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah barang sejenak lebih baik daripada berpuasa dan mendirikan Qiyamul Lail selama enam puluh hari…

 • Al Muhalla [ 18 Jilid / Set]

  Inilah Edisi terjemah edisi lengkap dari kitab" Al Muhalla" karya Al Imam Ibnu Hazm Al Andalusi -rahimahullah- .Salah satu Ulama besar Ahlus Sunah madzab Dhahiriyyah.Tingginya Ilmu beliau diakui oleh ulama-ulama lainnya. Syaikh Izzuddin bin Abdus Salam -rahimahulloh- berkata,"Ibnu Hazm termasuk ulama mujtahid, aku tidak pernah melihat kitab yang membicarakan tentang keislaman seperti kitab Al Muhalla karya Ibnu Hazm dan kitab…

 • Syarah Ringkas Riyadhus Shalihin [2 Jilid/set ]

         Kitab Riyadhush Shalihin sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Kitab hampir dipakai di semua kalangan muslimin baik di bidang lingkungan pendidikan ataupun selainnya, atau dengan mudah kita bisa dapati kitab ini ada di masjid-masjid dan perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin. Sedemikian besar kebutuhan umat terhadap kitab ini, dikarenakan pembahasan yang terkandung di dalamnya. Barakah yang terkandung dalam kitab…

 • Kesempurnaan Dan Keagungan Islam (Syarah Fadlul Islam)

  Agama Islam adalah karunia dan nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada umat manusia. Cahayanya menerangi kalbu yang kelam. Sinarnya menghempaskan kejahilan umat. Petunjuknya di atas petunjuk yang lain; melebihi petunjuk insting, indra dan akal. Keutamaannya tak lekang dimakan masa. Keutamaan-keutamaan Islam inilah yang dibahas dalam buku ini secara simple dan tuntas berdasarkan dalil-dalil yang shahih. Metodologi sajian matannya adalah sebagaimana yang…

 • Jalan Selamat Dalam Memahami Sifat-Sifat Allah, Syariat dan Taqdir

  Aqidah Tauhid merupakan pegangan pokok yang menentukan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat, karena tauhid merupakan pondasi bangunan agama, menjadi dasar bagi setiap amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Tauhid merupakan inti dakwah para Nabi dan Rasul. Mereka pertama kali memulai dakwahnya dengan tauhid dan tauhid merupakan ilmu yang paling mulia. Aqidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan…

 • Ensiklopedi Asma’ul Husna

  Sesungguhnya memahami nama Allah yang baik (Asma'ul Husna) merupakan pintu ilmu yang mulia, bahkan ini termasuk Al-Fiqh Al-Akbar (fikih yang paling agung) dan paling utama serta pertama kali yang masuk dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,"Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka Dia akan memberikan kefahaman kepadanya dalam masalah agama." (Muttafaq Alaih) Mempelajari ilmu Asma Al Husna merupakan usaha…

 • Syarah Bulughul Maram

  Kitab Bulughul Maram sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang, bahkan bagi orang awam sekalipun. Siapa yang tidak pernah mendengar Bulughul Maram, sebuah kitab karya al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Kehebatan kitab ini terlihat dari cara penyajian hadits-hadits yang merupakan jawamful kalim (ringkas namun mengandung makna yang luas) dan diuraikan secara ternatik dan sisternatik. Dimulai dari hadits yang paling shahih dalam…

 • Minhaj Al Qosidin : Petunjuk bagi Orang Beriman ( Edisi Lengkap 5 Jilid )

  Kiranya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa kitab Ihya' Ulumuddin adalah termasuk kitab berbahasa Arab yang paling populer di kalangan kaum Muslimin di Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia. Kitab ini dianggap sebagai rujukan utama, sehingga seorang yang telah menamatkan pelajaran kitab ini dianggap telah. mencapai kedudukan yang tinggi dalam pemahaman agama Islam. Padahal kiranya juga tidak berlebihan kalau kita…

 • Anjuran menghafal dan Menjaga Ilmu

  Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan ilmu, seseorang dapat meraih cita-cita yang diinginkan dan segala sesuatu yang sulit menjadi mudah. Begitu pentingnya ilmu, sampai-sampai Allah dan Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk belajar dan menuntut ilmu. Tidak hanya sebatas menuntut ilmu, kita juga dianjurkan untuk menghafal, menjaga, dan mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Sebab, ilmu tanpa amal laksana pohon tanpa…

 • Zuhud dan Kelembutan Hati

  Sesungguhnya ilmu tentang pensucian diri dan kelembutan hati dan bersikap zuhud menjadi sebuah keharusan bagi para penuntut ilmu dibandingkan dengan hamba-hamba lain nya seperti butuhnya ikan terhadap air dan butuhnya seluruh makhluk terhadap udara. Hal tersebut diperlukan untuk memperbaiki hati mereka terlebih dahulu, sebagiamana ungkapan :” memperbaiki hati untuk ilmu, seperti memperbagus tanah untuk tanaman.”Sehingga para penuntut ilmu senantiasa memperbaharui…

 • Tafsir Muyassar : Memahami Al Quran dengan Terjemahan dan Penafsiran paling Mudah

  Allah menurunkan Al Qur’an kepada NabiNya, Muhammad -Sholallahu Alaihi Wassalam- dengan bahasa Arab yang jelas, Alloh Subhanahu Wa Ta'ala berfirman"Dan sesungguhnya al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril alaihissalam). Ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan bahasa Arab yang jelas." (Asy-Syu'ara: 192-195).Lalu beliau -Sholallahu…

 • Syamail Ar Rasul : Ciri, karakter, Tanda kenabian, Keistimewaan dan Mukjizat Rosulullah - Sholallahu Alaihi Wassalam –

  Salah satu tujuan penulisan kitab-kitab hadits rujukan adalah menguraikan semua yang berkaitan dengan Rosulullah, baik ibadah, akhlak, muammalah dan lainnya yang bisa kita gunakan sebagai teladan.dari sini, muncullah kitab Ash Shahih, As Sunna, Al Musnad dan lainnya yang tercakup didalamnya sifat dan prilaku Rosulullah secara umum. Kitab Syamail Ar-Rosul karya Imam Ibnu Katsir - rahimahullah- ini merupakan salah satu buku…

 • Fitnah Akhir Zaman [ 1 Set 3 Jilid ]

  Hari Kiamat adalah hari yang sangat dahsyat di mana seluruh kaum muslimin sepakat bahwa hari itu akan terjadi. Begitu banyak dalil syar'i yang menjelaskan kedudukan hari tersebut, baik yang global maupun yang terperinci. Penjelasan tentangnya memiliki konsekuensi agar kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam mengimaninya serta memberikan peringatan keras bagi mereka yang mengingkarinya. Iman kepada hari Akhir termasuk salah satu rukun iman…

 • Harta Haram Muamalat Kontenporer { Edisi Terbaru cetakan ke 12}

  Harta Haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- Adapun yang dimaksud dengan muamalat adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta (jual-beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya) biasanya ditambahkan kata 'maaliyyah" yang berarti harta. Akan tetapi, belakangan kata muamalat konotasinya adalah…

 • Alam Kubur dan Penghuninya ( Nikmat dan Siksa Kubur)

  Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim -rahimakumulloh- meriwayatkan dalam ash-Shahihain dari hadits Asma' binti Abu Bakar -Rodliallohu Anha- :"Bahwa Nabi -Sholallahu Alaihi Wassalam- bersabda dalam khutbahnya ketika terjadinya gerhana matahari: 'Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian kelak akan diuji dalam kubur-kubur kalian seperti atau sangat mirip dengan fitnah al-Masih ad-Dajjal, salah seorang dari kalian akan didatangi (oleh malaikat) dan dikatakan kepadanya:…

 • Dahsyatnya Api Neraka

  Allah telah menyifati hamba-hambaNya yang beriman lagi jujur bahwa mereka adalah:"orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rizki mereka yang Kami anugerahkan kepada mereka, " (Al-Baqarah: 3)Iman kepada yang ghaib adalah jembatan yang harus dilewati oleh setiap manusia, sehingga ia dapat melewati derajat binatang - yang hanya mengetahui sebatas apa yang dijangkau olch panca inderanya -…

 • Berbakti dan Silaturahmi

  Sungguh, Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - mengutus Muhammad - Sholallahu Alaihi Wassalam - dengan risalah penutup yang membawa kebahagiaan bagi berbagai umat dan kehidupan bagi berbagai bangsa. Yaitu kehidupan yang stabil dan bersumber dari kebajikan dan silaturahmi sebagai tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Karena kebajikan dan silaturahmi merupakan salah satu makna terbesar yang termuat dalam risalah Muhammad -…

 • Ilmu dan Keutamaannya

  ilmu adalah sesuatu yang berasal dari cahaya Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - , sehingga wajar saja jika ilmu itu memiliki banyak keutamaan. Allah menjelaskan tentang keutamaan ilmu dalam seribu tempat atau lebih dalam Kitab-Nya.Allah - Subhanahu Wa Ta'ala - juga menjelaskan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendakwahkan ilmu.Perintah pertama yang diterima Nabi - Sholallahu Alaihi…

 • Kelembutan Hati dan Air mata Orang-Orang Shalih

  Sesungguhnya, Hati manusia perlu dibiasakan dengan ibadah kepada Allah, baik di majelis ilmu dan dzikir atau di tempat-tempat sepi untuk berkhalwat kepada-Nya pada tengah malam atau pada waktu sahur (akhir malam). agar hati menjadi bersih dan senantiasa ingat kepada Tuhannya serta kembali suci seperti fitrah aslinya. Apabila ini tidak dilakukan maka engkau tidak akan menemukan hati yang khusyu dan mata…

 • Cerdas dalam bersikap & Berprilaku

  Sejatinya, seorang muslim dituntut untuk cerdas dalam menyikapi segala permasalahan yang muncul secara seimbang dan proporsional. Sebab. muslim yang cerdas dan kuat lebih dicintai dan bernilai lebih di mata Allah ketimbang muslim yang bodoh. lemah. dan terbelakang. Kecerdasan intelektual bisa dibangun dengan belajar dan menuntut ilmu. Kecerdasan emosional bisa dibangun lewat interaksi sosial. Kecerdasan spiritual bisa dibangun dengan agama guna…

 • Fikih Muyassar : Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah

  Paham dan mengerti ajaran agama dan memiliki bashirah (ilmu yang dalam tentang hukum-hukum syariat termasuk tujuan paling mulia dan sasaran paling ideal. Tidaklah ajakan syariat (dalam banyak nash-nash yang shahih) untuk menggali (ilmu) fikih dan menguasainya dengan baik, secara pengetahuan dan perenungan tentangnya, melainkan pertanda paling baik yang menunjukkan kedudukan (penting dan tinggi) bagi tuntutan ini di dalam agama Allah.…

 • Fiqih Jenazah

  Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang merupakan ujian Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- atas manusia, agar Dia tahu, manakah di antara mereka yang terbaik amalannya, dan tidak ada jiwa yang hidup melainkan akan merasakan ke¬matian sebagai awal kehidupannya yang abadi dan kepada Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- lah semua akan kembali. Kemudian kematian juga merupakan ujian Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala- bagi…

 • Talbis Iblis : Tipu muslihat dan perangkap Iblis dalam menjerumuskan manusia ke jurang kebinasaan

  Ketika manusia diciptakan, dia dibekali hasrat dan syahwat yang mendorongnya untuk meraih segala manfaat, dianugerahi amarah untuk meng-counter segala yang menyakiti, dan dikarunia akal yang mendidiknya ibarat guru, memerintah manusia secara adil apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dijauhi. Setan diciptakan untuk menggoda manusia secara totalitas dalam dua aspek tersebut (untuk melakukan apa yang mestinya ditinggal, dan meninggalkan…

 • Ensiklopedi Sahabat : Biografi dan Teladan 104 Sahabat Nabi [ 1 Set 3 Jilid ]

  Diantara Hikmah diutusnya para nabi dan Rosul ditengah-tengah ummat manusia yaitu sebagai pembawa kabar gembira dan juga pembawa peringatan, Agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Alloh Azza wa Jalla sesudah diutusnya para Nabi dan Rosul -sholawatulloh wassalamuhu-.diawali dengan diutusnya Nabi Nuh-alaihissalam- dan terakhir Rosululloh Sholallahu Alaihi Wassalam .Bersungguh-sungguhlah untuk mengetahui apa yang terjadi pada bapakmu Adam -alaihissalam-,…

 • Al Muqni : Fikih Imam Ahmad bin Hanbal

  Sesungguhnya fikih merupakan bagian yang tak terpisahkan dari khazanah intelektual Islam. Ada ribuan buku fikih yang telah ditulis oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari berbagai madzhab, baik Maliki, Hanbali, Asy-Syafi'i maupun Hanafi. sehingga referensi fikih untuk setiap madzhab pun terbilang banyak. Tentunya. kekayaan ilmu ini patut kita miliki dan dilestarikan, terutama generasi penerus Islam. Buku yang berjudul asli Al Muqni…

 • Al Arasy : Singgasana Allah - Azza wa jalla -

  Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah adalah aqidah golongan yang mendapat pertolongan, sebagaimana dikabarkan Rosulullah - Sholallahu Alaihi Wassalam – dalam sabdanya : "Akan tetap ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran hingga Hari Kiamat.” ( lihat Shahih Muslim bi syarah An Nawawi 13/66] Yaitu golongan yang selamat, yang mengenainya Rasulullah  - Sholallahu Alaihi Wassalam -  bersabda,"Kaum Yahudi…

 • Rahasia Asmaul Husna

  Sesungguhnya sarana yang paling mulia, paling tinggi dan paling kuat bagi seorang hamba dalam mendekatkan dirinya ke-pada Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala-  ialah dengan melalui Asmaa-ul Husnaa (Nama-Nama-Nya yang baik). Alloh -Subhanahu Wa Ta'ala-  telah memerintahkan kita untuk berdo'a dengan menggunakannya, sebagaimana firman-Nya:"Hanya milik Allah Asmaa-ul  Husnaa, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaa-ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari…

 • Wali Allah Ataukah Wali Syaitan ?

  Ketika kita mendengar kata "wali", yang terlintas dalam benak kita adalah sesosok manusia ahli ibadah yang punya kemampuan luar biasa. Kemampuan yang jarang dimiliki itu disebut karamah. Di tengah rakyat muslim, tidak jarang kita mendengar kiai Fulan berjalan di atas air; atau syaikh Fulan menghilang; atau gus Alan selalu menunaikan shalat Jum'at di Makkah dalam sekejap. Yang lebih mengherankan lagi,…